Jesteś tutaj:

Autor: Krzysztof Kreft

Ruszył Lokalny Konkurs Grantowy w ramach Programu Działaj Lokalnie X w powiecie bytowskim

Więcej o: Ruszył Lokalny Konkurs Grantowy w ramach Programu Działaj Lokalnie X w powiecie bytowskim

Fundacja Rozwoju Lokalnego „Parasol” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wnioski należy składać poprzez generator on-line dostępny na stronie www.system.dzialajlokalnie.pl do dnia 22 czerwca 2018 do godz. 24.00.

Czytaj więcej „Ruszył Lokalny Konkurs Grantowy w ramach Programu Działaj Lokalnie X w powiecie bytowskim”

„Urzędy Powiatu Bytowskiego gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych”

Więcej o: „Urzędy Powiatu Bytowskiego gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych”

Informacje ogólne

Projekt partnerski pt. „Urzędy Powiatu Bytowskiego gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych” jest realizowany od 01.04.2018r. do 30.06.2019r. wspólnie przez następujące instytucje:

 • Euro Innowacje sp. z o.o. – Partner wiodący
 • Powiat Bytowski
 • Gmina Bytów
 • Gmina Czarna Dąbrówka
 • Gmina Kołczygłowy
 • Gmina Lipnica
 • Gmina Miastko
 • Gmina Parchowo
 • Gmina Studzienice
 • Gmina Trzebielino

Wartość projektu wynosi: 1 791 050,40 PLN, a dofinansowanie projektu z UE 1 507 102,40 PLN

Czytaj więcej „„Urzędy Powiatu Bytowskiego gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych””

Woda w Gołczewie zdatna do spożycia

Więcej o: Woda w Gołczewie zdatna do spożycia

Zgodnie z oceną jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi od dnia 09.05.2018 r wodociągu publicznego zaopatrzenia w wodę w Gołczewie, gm, Parchowo stwierdzono przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Parchowo

stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018 poz.121 z późn.zm.),  informuje,

że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Parchowie   wywieszono do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 7.05.2018r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie

Zaproszenie do udziału w bezpłatnej wizycie studyjnej w „Dolinie Karpia” w Zatorze. (woj. Małopolskie)

 

W ramach realizacji projektu własnego: „Organizacja wyjazdu studyjnego, warsztatów oraz konkursu o certyfikat marki lokalnej Zielone Serce Pomorza na terenie LGD Partnerstwo Dorzecze Słupi” serdecznie zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej osoby, dla których temat rozwoju produktów i usług lokalnych i w naszym regionie jest ważny. Mamy nadzieję, że wizyta w tym miejscu, stania się dla nas inspiracją do wspólnego działania.

Czytaj więcej „Zaproszenie do udziału w bezpłatnej wizycie studyjnej w „Dolinie Karpia” w Zatorze. (woj. Małopolskie)”

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Parchowo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Parchowo

W dniu 27.04.2018r. w Parchowie podpisano umowę z wykonawcą przedsięwzięcia pn.:

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i przyłączami, sieci wodociągowej i instalacji elektrycznej w miejscowości Żukówko i Jamno z panem Stanisławem Mielewczykiem właścicielem Przedsiębiorstwa „HYDRO-SERWIS’ z siedzibą przy ul. Słupskiej 45, 83-340 Sierakowice na kwotę 2 214 000,00 zł.

Termin wykonania przedmiotu umowy przewiduje się do 31.10.2018 r.

 • Budowa wodociągu rozdzielczego w miejscowości Nakla z panem Zbigniewem Chamier-Cieminskim właścicielem Zakładu Robót Wiertniczych i Instalacji Sanitarnej z siedzibą  przy ul. Jana III Sobieskiego 30, 77-133 Tuchomie na kwotę 268 140,00 zł

Termin wykonania przedmiotu umowy przewiduje się do 30.09.2018 r.

 • Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Parchowo- (51 szt.) z Krzysztofem Wiśniewskim właścicielem Firmy Handlowo-Usługowej „KRZYŚ” z siedzibą w Jaranowo 22, 87-704 Bądkowo na kwotę 1 245 000,00 zł.

Termin wykonania przedmiotu umowy przewiduje się do 31.10.2018 r.

Zadanie zostało dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Do góry