Jesteś tutaj:

Autor: Krzysztof Kreft

INFORMACJA

Od 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego  gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i budynkami wielorodzinnymi, w których co najmniej połowa liczby lokali stanowią lokale mieszkalne przekształciło się w prawo własności.

W związku z powyższym osoby posiadające takie grunty od 2019r. nie płacą opłaty rocznej wieczystego użytkowania. Natomiast opłatę roczną za w.w. przekształcenie należy uiścić po otrzymaniu zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie nie później niż do 29 lutego 2020 roku.

Działki do oddania w dzierżawę

Wójt Gminy Parchowo stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r poz. 2204 z późn.zm.)

informuje,

że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Parchowie   wywieszono w dniu 18.03.2019r. do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania

 w dzierżawę – wykaz dotyczy działki nr 78/7 obręb Sylczno.

Wykaz działek

Działki na sprzedaż

Wójt Gminy Parchowo stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r poz. 2204 z późn.zm.)

informuje,

że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Parchowie   wywieszono w dniu 18.03.2019r. do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

 wykaz dotyczy działek nr 60/6 i 60/7 obręb Grabowo.

Pełny wykaz działek z opisem

Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+

Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów do Akcji 2 w sektorze Edukacja Szkolna oraz do Akcji 1 w sektorze Młodzież.

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe m.in. szkół oraz instytucji i organizacji działających na rzecz młodzieży.

Już 21 marca br. mija najbliższy termin na składanie wniosków na dofinansowanie z programu Partnerstwa strategiczne w sektorze Edukacja szkolna, a do 30 kwietnia br. można składać wnioski na Wymiany młodzieżowe w sektorze Młodzież.

Czytaj więcej „Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+”

DZIEŃ SOŁTYSA W GMINIE PARCHOWO

Więcej o: DZIEŃ SOŁTYSA W GMINIE PARCHOWO

Jak co roku obchodzimy Dzień Sołtysa. 26 lutego 2019 r. Wójt Gminy Andrzej Dołębski oraz Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Jakubek spotkali się z sołtysami Gminy Parchowo. Na początku spotkania Wójt złożył sołtysom najlepsze życzenia zdrowia, pomyślności oraz niesłabnącego zaangażowania i zapału. Nie zabrakło także podziękowań za dotychczasową pracę sołtysów w poprzedniej kadencji, za wszelką aktywność, której efektem jest wiele przedsięwzięć i imprez na terenie gminy. Sołtysi otrzymali także upominki, które mają ułatwić im tę pracę.

 

Komunikat Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że do ubojni mogą być transportowane wyłącznie zwierzęta zdrowe, które samodzielnie mogą wejść na środek transportu. Nikt nie może przewozić zwierząt lub zlecać transportu zwierząt w sposób powodujący ich okaleczenie lub przyczyniający się do zadawania im cierpienia.

Czytaj więcej „Komunikat Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii”

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości

Na podstawie art.37 ust.4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz.2204  ze zm.) oraz § 13 Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz.1490 ze zm.)

WÓJT   GMINY   PARCHOWO

77 – 124 Parchowo ul. Krótka 2  tel.: 0-59 82 14800,  www.bip.parchowo.pl, www.parchowo.pl

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę poniższej  nieruchomości

Do pobrania pełna treść ogłoszenia

Do góry