Jesteś tutaj:

Autor: Krzysztof Kreft

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.

Więcej informacji:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371

INFORMACJA WÓJTA GMINY PARCHOWO W SPRAWIE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Z uwagi na ogłoszenie na terenie kraju stanu epidemii oraz wynikającym z tego ograniczeniem możliwości przyjmowania interesantów, Wójt Gminy Parchowo informuje, że w celu umożliwienia komitetom wyborczym i wyborcom  dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Czytaj więcej „INFORMACJA WÓJTA GMINY PARCHOWO W SPRAWIE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH”

Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę

Wójt  Gminy Parchowo stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r poz.65 z późn.zm.)

informuje,

że  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Parchowie  wywieszono w dniu 27.03.2020r. do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Komunikat

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii koronawirusa, prosimy o niegrupowanie się osób, aby zminimalizować ryzyko jego rozprzestrzeniania. To od odpowiedzialnej postawy każdego z nas zależy zdrowie i życie naszych najbliższych – rodziców, dziadków, dzieci, naszych przyjaciół i sąsiadów.


Liczymy na Waszą odpowiedzialność i rozsądek, nie tylko dzisiaj i jutro, ale także przez cały czas trwania epidemii.

Dzieci uczą rodziców w domu!

Więcej o: Dzieci uczą rodziców w domu!

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i naukę, w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców” Centrum Rozwoju Lokalnego przygotowało serię materiałów dydaktycznych do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci.  

Czytaj więcej „Dzieci uczą rodziców w domu!”

Nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Parchowo
stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U.z 2020r. poz.65 z późn.zm. )
informuje,
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Parchowie wywieszono
do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

APEL PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY PARCHOWO DO MIESZKAŃCÓW GMINY PARCHOWO

Informuję, że w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce, obrady Rady Gminy Parchowo zaplanowane w najbliższym czasie, odbywać się będą przy ograniczonej, niezbędnej do ich przeprowadzenia liczbie uczestników.

W obradach, poza Radnymi, uczestniczyć będą pracownicy merytoryczni Urzędu Gminy wskazani przez Wójta Gminy Parchowo.

Uprasza się zatem Sołtysów oraz mieszkańców Gminy aby (jeżeli nie jest to konieczne) zrezygnowali z udziału w Sesji.

Mieszkańców zainteresowanych przebiegiem Sesji Rady Gminy zachęcam do śledzenia transmisji na żywo dostępnej na www.parchowo.pl

Zawiesza się też przyjmowanie interesantów przez Radnych Gminnych do odwołania.

Ewentualne wnioski i zapytania prosimy składać drogą elektroniczną na rada@parchowo.pl.

Wszelkie niezbędne informacje dot. funkcjonowania Rady Gminy Parchowo dostępne są również pod nr tel. 598214802.

Do góry