Jesteś tutaj:

Autor: Krzysztof Kreft

Roczny Program Współpracy Gminy Parchowo z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Parchowo zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Parchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie na 2020 rok”, zamieszczonego na stronie www.parchowo.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce organizacje pozarządowe/ konsultacje społeczne/zarządzenia.

Czytaj więcej „Roczny Program Współpracy Gminy Parchowo z organizacjami pozarządowymi”

Zmiana lokalu wyborczego

Informujemy,

że siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Parchowie została przeniesiona do budynku Zespołu Szkół w Parchowie, ul. Kartuska 19A

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W celu umożliwienia niepełnosprawnym mieszkańcom Gminy Parchowo realizacji praw wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na 13 października 2019 r. informuję, że mieszkańcy Ci mogą korzystać w dniu wyborów z nieodpłatnego transportu samochodem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych na trasie: miejsce zamieszkania – siedziba obwodowej komisji wyborczej – miejsce zamieszkania.

ZAMÓWIENIE PRZEJAZDU NALEŻY ZGŁASZAĆ OSOBIŚCIE
W SEKRETARIACIE URZĘDU GMINY PARCHOWO, 77-124 PARCHOWO,  ul. KRÓTKA 2,

E-MAIL: gmina@parchowo.pl lub TELEFONICZNIE POD NUMEREM 59 821 48 08 do dnia 11 października 2019 r. do godziny 15.00

Ważna informacja

Urząd Gminy w Parchowie informuje,
że w dniu 11.10.2019 r.
Kasa Urzędu Gminy będzie nieczynna,
z powodu wymiany sprzętu komputerowego.

Do góry