Parchowo Herb Parchowo Logo
img
Gmina Parchowo
img25-07-2017
imgImieniny: jakuba, Krzysztofa, Walentyny


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
mieści się przy oczyszczalni ścieków w Parchowie
 
PSZOK czynny jest w następujących godzinach:
w poniedziałek w godzinach 800-1200
w soboty w godzinach od 1300-1600


SPRAWDŹ CZY TWÓJ DOWÓD OSOBISTY JEST GOTOWY


  Informujemy, że został otwarty

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny GKRPA

dla osób uzależnionych i uwikłanych w przemoc

Czynny w drugą i czwartą środę miesiąca w godzinach od 1600 do 1800

W Punkcie pomocy udzielają:

  • pracownik socjalny
  • terapeuta uzależnień
  • radca prawny

Zadzwoń ! tel. 59 821 48 35, 59 821 48 36

lub przyjdź i porozmawiaj ze swoim pracownikiem socjalnym

img
Zwołanie zebrania wiejskiego sołectwa Sylczno
09-02-2010 r

Zaprasza się mieszkańców sołectwa Sylczno na zebranie wiejskie w dniu 22 lutego na godzinę 19.00 w świetlicy wiejskiej w Sylcznie w celu przeprowadzenia przedterminowych wyborów Sołtysa, zgodnie z zarządzeniem Nr 11/10 Wójta Gminy Parchowo z dnia 09.02.2010 r.

» czytaj więcej
Drodzy Mieszkańcy Gminy Parchowo!
01-02-2010 r

Obszar naszej Gminy tak, jak większość terenów naszego kraju, znalazł się pod wpływem srogiej zimy.

» czytaj więcej
Szanowni Mieszkańcy Gminy Parchowo!
01-02-2010 r

Przypominamy, że wraz z nadejściem zimy właściciele nieruchomości zobowiązani są do wypełniania dodatkowych obowiązków związanych z zapewnieniem porządku i czystości nie tylko na terenie swojej posesji.

» czytaj więcej
ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY Z LOKALNĄ GRUPĄ...
28-01-2010 r

Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Bytowskie” powstała aby realizować cele Osi 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”. Głównymi celami tej Osi są:

  1. Minimalizacja zaniku sektora rybackiego
  2. Rekonwersja obszarów dotkniętych zmianami w sektorze
  3. Poprawa jakości życia w społecznościach rybackich.
» czytaj więcej
Kursy dla rolników
27-01-2010 r

Prywatne Centrum Edukacyjne „MARMOŁOWSKI" realizuje projekt „Kursy dla rolników". Projekt skierowany jest do rolników oraz ich domowników, z terenu powiatu bytowskiego. Projekt obejmuje kursy komputerowe, języków obcych, kurs „ABC biznesu", warsztaty aktywizacji zawodowej oraz szkolenia zawodowe w następujących zawodach: usługi opiekuńcze, utrzymanie zieleni i prace porządkowe, księgowość komputerowa, obsługa ruchu turystycznego.

» czytaj więcej
15 MIESIĘCY NA LIDERSKI ROZWÓJ
20-01-2010 r

Zapraszamy liderki i liderów do VI edycji Programu Liderzy PAFW

» czytaj więcej
Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości...
12-01-2010 r

Wójt Gminy Parchowo

stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o

gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004r.Nr 261 poz.2603 z późn.zm.)

» czytaj więcej
Kolejne unijne pieniądze dla Gminy
11-01-2010 r

08 grudnia br. Wójt Gminy Andrzej Dołębski i Skarbnik Gminy Barbara Chylewska podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego umowę na dofinansowanie projektu pt. „Budowa drogi gminnej nr 3925038 w Nakli”.

» czytaj więcej
Człowiek Istotą Społeczeństwa w powiecie...
06-01-2010 r

W dniu 1 grudnia 2009r. pomiędzy Województwem Pomorskim a Gminą Bytów zawarto umowę o dofinansowanie projektu "Człowiek Istotą Społeczeństwa w powiecie bytowskim - reintegracja społeczno-zawodowa", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1.

» czytaj więcej
Ekspert ornitologii wybrany!
28-12-2009 r

Swoją wiedzę o blaszkodziobych ptakach naszych okolic, i nie tylko, mieli okazję sprawdzić uczniowie klas V i VI z pięciu szkół podstawowych. Jego organizatorem była nauczycielka przyrody Irena Wolska. Konkurs odbył się w Zespole Szkół w Nakli 14. grudnia pod hasłem Młody Oberwator przyrody.

» czytaj więcej
Poprzednia... 1 2 3 ... 39 40 41 42 43 44 45 Następna...

Gmina Parchowo ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo, tel. (059) 821 48 00, fax. (059) 821 48 01, gmina@parchowo.pl