Parchowo Herb Parchowo Logo
img
Gmina Parchowo
img28-05-2017
imgImieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
mieści się przy oczyszczalni ścieków w Parchowie
 
PSZOK czynny jest w następujących godzinach:
w poniedziałek w godzinach 800-1200
w soboty w godzinach od 1300-1600


SPRAWDŹ CZY TWÓJ DOWÓD OSOBISTY JEST GOTOWY


  Informujemy, że został otwarty

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny GKRPA

dla osób uzależnionych i uwikłanych w przemoc

Czynny w drugą i czwartą środę miesiąca w godzinach od 1600 do 1800

W Punkcie pomocy udzielają:

  • pracownik socjalny
  • terapeuta uzależnień
  • radca prawny

Zadzwoń ! tel. 59 821 48 35, 59 821 48 36

lub przyjdź i porozmawiaj ze swoim pracownikiem socjalnym

img
Młodzi strażacy w Paaren im Glien.
01-08-2016 r

Dzięki dotacji uzyskanej z PNWM w Warszawie 15-osobowa grupa młodzieży z Gminy Parchowo wraz z opiekunami od 20-26 lipca 2016 r. uczestniczyła po raz czternasty w obozie szkoleniowym młodzieżowych drużyn pożarniczych w Paaren im Glien (40 km od Friesack). W tym roku na obóz przyjechało około 580 młodych strażaków z jednostek okręgu Havelland (Niemcy).

» czytaj więcej
OGŁOSZENIE 25.07.2016
25-07-2016 r

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2016r. poz. 778) oraz 39 ust. 1 w związku z art. 46 ust. pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016r, poz. 353 z późn. zm.)  Wójt Gminy Parchowo zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Parchowo uchwały  Nr XV.123.2016 z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Parchowo dla części działek  nr 38 i 57 w obrębie geodezyjnym Jamno.

» czytaj więcej
_I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż...
19-07-2016 r

Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz.1774 ze zm.) oraz § 13 Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz.1490 ze zm.)

Wójt Gminy Parchowo

77 – 124 Parchowo ul. Krótka 2 tel.: 0-59 82 14800,  www.bip.parchowo.pl, www.parchowo.pl

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż poniższych nieruchomości

 

» czytaj więcej
Otwarcie nowej remizy OSP oraz Gminne Zawody...
29-06-2016 r

I N F O R M A C J A

z otwarcia nowo wybudowanej remizy OSP oraz Gminnych Zawodów Sportowo Pożarniczych Drużyn z Grup A i C z jednostek OSP, które odbyły się w dniu 19 czerwca 2016 roku w Jamnie.

 

» czytaj więcej
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż...
28-06-2016 r

Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz.1774 ze zm.) oraz § 13 Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz.1490 ze zm.)

Wójt Gminy Parchowo

77 – 124 Parchowo ul. Krótka 2

tel.: 0-59 82 14800,  www.bip.parchowo.pl, www.parchowo.pl

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż poniższych nieruchomości

 

» czytaj więcej
Osiągnięcia sportowe Agnieszki Krefta w...
23-05-2016 r

Początek 2016 roku był bardzo udany dla Agnieszki Krefta, która brała udział zarówno w rozgrywkach piłki nożnej, jak i tenisa stołowego.

» czytaj więcej
Badania ankietowe dotyczące gospodarstw rolnych
20-05-2016 r

W terminie od 1 czerwca do 29 lipca 2016 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2016 r., na terenie całego kraju, w wylosowanych gospodarstwach rolnych osób fizycznych zostaną przeprowadzone następujące rolnicze badania ankietowe:

» czytaj więcej
Nabór dzieci i młodzieży na letni wypoczynk w...
18-05-2016 r

W związku z organizacją wypoczynku letniego ogłasza się wstępny nabór dzieci i młodzieży w wieku 8-16, których rodzice są płatnikami KRUSU do uczestnictwa w kolonii dofinansowanej w miejscowości Biały Dunajec k. Zakopanego, organizowanej przez Stowarzyszenie Zespół Regionalny „ŚWARNI” z Nowego Targu.

» czytaj więcej
Rozstrzygnięcie gminnego konkursu ,,Wiedzy o...
16-05-2016 r

W dniu 29 kwietnia 2016 roku  o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Parchowie Pani Sekretarz Gminy Parchowo – Anna Kubiak dokonała otwarcia gminnego konkursu „Wiedzy o samorządzie terytorialnym”.

» czytaj więcej
VIII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich
10-05-2016 r

 

» czytaj więcej
Poprzednia... 1 2 3 4 5 6 ... 42 43 44 Następna...

Gmina Parchowo ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo, tel. (059) 821 48 00, fax. (059) 821 48 01, gmina@parchowo.pl