Parchowo Herb Parchowo Logo
img
Gmina Parchowo
img22-11-2017
imgImieniny: Cecylii, Jonatana, Marka

Szanowni mieszkańcy Gminy Parchowo!

 W związku z wystąpieniem w dniu 11 sierpnia br. gwałtownych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej informujemy, że osoby, których budynki mieszkalne zostały uszkodzone wskutek porywistych wiatrów, zalania czy podtopienia, mogą się ubiegać o bezzwrotną pomoc finansową bez względu na dochody rodziny.

W tym celu należy zgłosić się jak najszybciej do Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie w celu złożenia wniosku o pomoc.

Pomoc będzie udzielana w formie:

1.    Zasiłku celowego na zaspokojenie podstawowych potrzeb związanych z funkcjonowaniem rodziny oraz drobnych prac remontowych  - do wysokości 6.000 zł

2.   Zasiłku celowego na remont mieszkania lub budynku mieszkalnego, do wysokości 20.000 zł – niezbędne oszacowanie strat przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Parchowo

3.        Zasiłku celowego na odtworzenie budynku mieszkalnego, zakup nowego mieszkania albo działki budowlanej  i budowę domu w sytuacji, kiedy wydana będzie decyzja o rozbiórce domu, w którym wskutek zdarzenia losowego nie będzie można dłużej mieszkać – do wysokości 100.000 zł (niezbędna będzie opinia rzeczoznawcy)

Prosimy o niezwłoczne składanie wniosków, Ośrodek Pomocy Społecznej w Parchowie przyjmuje wnioski we wtorek 15 sierpnia od godziny 9.00 do 20.00  i od środy do piątku w godzinach 7.15 – 20.00.

Do pobrania wniosek o zasiłek celowy

Wpłaty pieniędzy dla poszkodowanych mieszkańców gminy Parchowo w wyniku nawałnicy można przekazywać na konto Stowarzyszenia NAZARET  im. św. Filipa Neri, 77-100 Bytów ul. św. Filipa Neri 1

nr konta: 60 1240 3783 1111 0000 4089 1488
dopiskiem „NAWAŁNICA SIERPIEŃ 2017–PARCHOWO”

Informacja dot. włączenia prądu w miejscowościach dotkniętych nawałnicą

Potrzebna pomoc na usuwanie skutków nawałnic


 


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
mieści się przy oczyszczalni ścieków w Parchowie
 
PSZOK czynny jest w następujących godzinach:
w poniedziałek w godzinach 800-1200
w soboty w godzinach od 1300-1600


SPRAWDŹ CZY TWÓJ DOWÓD OSOBISTY JEST GOTOWY


  Informujemy, że został otwarty

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny GKRPA

dla osób uzależnionych i uwikłanych w przemoc

Czynny w drugą i czwartą środę miesiąca w godzinach od 1600 do 1800

W Punkcie pomocy udzielają:

  • pracownik socjalny
  • terapeuta uzależnień
  • radca prawny

Zadzwoń ! tel. 59 821 48 35, 59 821 48 36

lub przyjdź i porozmawiaj ze swoim pracownikiem socjalnym

img
Bezpłatne szkolenia komputerowe
26-09-2017 r

Certyfikat Microsoft Office Specialist lub IC3

Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych szoleniach komputerowych przygotowujących do zdobycia Ogólnoświatowego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych Microsoft Office Specialist oraz IC3.

» czytaj więcej
BytOFFsky Festiwal 2017 28 IX - 30 IX
25-09-2017 r

» czytaj więcej
Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy
19-09-2017 r

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018 Do pobrania PDF

» czytaj więcej
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
11-09-2017 r

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017r., poz. 1073)

» czytaj więcej
Terminy zebrań wiejskich.
06-09-2017 r

Terminy zebrań wiejskich poświęconych realizacji i planowaniu zadań finansowanych z Funduszu sołeckiego na 2018 rok

» czytaj więcej
Podwójny jubileusz
04-09-2017 r

Po raz 15. w Paaren (Niemcy)…

w ciepły lipcowy dzień rozpoczął się obóz strażacki dla niemieckiej młodzieży z całego okręgu Havelland (Brandenburgia). Wśród 500-osobowej grupy młodych strażaków znalazła się 14-osobowa grupa z Gminy Parchowo. Kolejny raz nasza młodzież szkoliła swoje umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa drogowego, poznawała węzły strażackie, uczyła się poruszania w zadymionych pomieszczeniach oraz prowadziła działania gaśnicze. Członkowie MDP na równi z kolegami z Niemiec zdawali egzamin teoretyczny i praktyczny na I i II stopień „Młodzieżowego Strażaka”. Trochę się przy tym denerwowali, ponieważ trudno jest czasami pokonać barierę językową. Na szczęście p. Zosia zawsze służy pomocą i rozładowuje stres.

» czytaj więcej
Ogłoszenie w sprawie wywieszenia wykazu...
01-09-2017 r

O G Ł O S Z E N I E

 Wójt  Gminy  Parchowo

 stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o

gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. 2016 poz.2147 z późn.zm.),

informuje,

że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Parchowie  wywieszono

do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od

01.09.2017r. do 22.09.2017r

wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

» czytaj więcej
Informacja dla osób poszkodowanych w nawałnicy
31-08-2017 r

Urząd Gminy w Parchowie podaje harmonogram wydawania artykułów chemicznych i spożywczych przeznaczonych dla mieszkańców Gminy Parchowo poszkodowanych w nawałnicy.

» czytaj więcej
Aktywizacja społeczno – zawodowa osób...
29-08-2017 r

Fundacja Rozwoju Lokalnego „Parasol” rozpoczyna realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób niepełnosprawnych z gmin powiatu bytowskiego charakteryzująca się ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym” , który jest współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej w ranach Europejskiego Funduszu Społecznego.

» czytaj więcej
Oferta zakupu i pozyskania drewna
29-08-2017 r

W związku z wydarzeniami, które miały miejsce w dniach 11-12.08.2017  zwracam się do Państwa w imieniu firmy Kronospan Sp. z o.o. Nasza firma chce wesprzeć wszystkie Nadleśnictwa , Gminy, Urzędy, Powiaty, oraz Starostwa objęte klęską. Postanowiliśmy więc rozszerzyć współpracę z naszymi kontrahentami. W załączniku została przedstawiona oferta oraz osoby kontaktowe.

Oferta zakupu i pozyskania drewna

» czytaj więcej
Poprzednia... 1 2 3 4 ... 46 47 48 Następna...

Gmina Parchowo ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo, tel. (059) 821 48 00, fax. (059) 821 48 01, gmina@parchowo.pl