Parchowo Herb Parchowo Logo
img
Gmina Parchowo
img19-10-2017
imgImieniny: Michaliny, Michała, Piotra

img
img07-10-2009 r img Prace remontowe w Gminie


Informacje dotyczące prac remontowych przeprowadzanych w Gminie Parchowo

Remont  mostu zakończony

W Jamnowskim Młynie na drodze nr 165012G zakończono remont mostu, którego stan stwarzał zagrożenie dla poruszających się po nim pieszych i pojazdów.

W ramach remontu wykonano prace rozbiórkowe, zaszalowanie i wykonanie zbrojenia oraz zalanie betonem - B30. Zamontowano również barierki oraz wykonano podjazdy i umocnienia.

Koszt remontu wyniósł 11 700,00zł.

 

W Nakli powstaje nowy chodnik

W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w miejscowości Nakla rozpoczęto budowę chodnika przy drodze gminnej nr 165048G. Przewidywany koszt ww. prac wyniesie11 000 złotych.

 

W Żukówku - nowa remiza

Dzięki znacznemu zaangażowaniu mieszkańców i ich pracy w miejscowości Żukówko powstaje nowa remiza strażacka. Gmina ponosi następujące koszty: wykonanie map do celów projektowych, projektu budowlanego, wytyczenia geodezyjnego, nadzoru budowlanego nad inwestycją oraz materiałów i wynagrodzenia murarza.

W bieżącym roku zaplanowano na ten cel 20 000 zł. Duży wkład mieszkańców w prace budowlane w znacznym stopniu pomniejsza koszt i inwestycji.

 

Remonty dróg rolnych

Dzięki środkom pozyskanym z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 40 000 zł w miejscowościach Żukówko i Nakla rozpoczyna się remont dróg rolnych, który będzie polegał na:

,, Modernizacja - remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Żukówku (dz. nr 297/1 i 297/2)"

  • mechaniczne profilowanie drogi na szerokość 3,2 m na odcinku 275 m, wykonanie nawierzchni jezdnej z tłucznia kamiennego łamanego o frakcji 4-64mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm na odcinku 275m. Szerokość warstwy jezdnej 3,2m.

  • wymiana przepustu o długości 6 mb;

Modernizacja - remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nakli (dz. nr 259)"

  • roboty ziemne związane z poszerzeniem odcinków drogi i wywiezieniem ziemi na odległość do 1 km,
  • mechaniczne profilowanie drogi na szerokość 3,5 m na odcinku 1,7 km wraz
    z zagęszczeniem walcem samojezdnym,
  • wykonanie nawierzchni jezdnej z tłucznia kamiennego o grubości po zagęszczeniu 7 cm na odcinku 750 m, począwszy od skrzyżowania z drogą powiatową
    o nawierzchni asfaltowej. Szerokość warstwy jezdnej 3 m.

Środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego - 40 000 zł, Środki własne Gminy - 40 000 zł.

 

 

 

Gmina Parchowo ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo, tel. (059) 821 48 00, fax. (059) 821 48 01, gmina@parchowo.pl