Parchowo Herb Parchowo Logo
img
Gmina Parchowo
img19-10-2017
imgImieniny: Michaliny, Michała, Piotra

img
img24-03-2009 r img Przetarg Parchowo.

Wójt Gminy Parchowo 77-124 Parchowo ul.Krótka 2 ogłasza  przetarg nieograniczony na sprzedaż działki położonej  w obrębie geodezyjnym Parchowo przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną:

działka nr 180/57 o pow. 875m2  ,  KW nr 17721
cena wywoławcza  18.148 zł, wadium 2.000 zł.

 
Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości będzie doliczony 22%   podatek VAT.  Przetarg odbędzie się w dniu  24 kwietnia  2009 roku o godz.10-tej w  sali konferencyjnej  Urzędu Gminy w  Parchowie>
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do  21 kwietnia  2009r.  w
kasie Urzędu Gminy w Parchowie lub na konto nr:  18 9321 0001 0007 3495 2000 0030 – Bank Spółdzielczy w Bytowie.
Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Gminy Parchowo. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zatrzymane i   zaliczone na
poczet ceny nabycia. W przypadku uchylenia się od zawarcia  umowy w formie aktu notarialnego wadium przepada na rzecz gminy.
Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu  przetargu.
Bliższych informacji udziela się w UG Parchowo pok. nr 26.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu.

Gmina Parchowo ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo, tel. (059) 821 48 00, fax. (059) 821 48 01, gmina@parchowo.pl