Parchowo Herb Parchowo Logo
img
Gmina Parchowo
img19-10-2017
imgImieniny: Michaliny, Michała, Piotra

img
img06-04-2009 r img Wynajem budynku Ośrodka Zdrowia w Parchowie

ZAPROSZENIE Wójta Gminy Parchowo do składania ofert na wynajem budynku Ośrodka Zdrowia w Parchowie, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Do udziału w konkursie mają prawo przystąpić publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne praktyki lekarskie posiadające wymagane uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Szczegółowe warunki konkursu dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Parchowo, 77-124 Parchowo, ul. Krótka 2 pokój nr 27, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Parchowo.

Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach, opieczętowanych pieczątką nagłówkową oferenta i oznaczonych

„ Konkurs ofert na wynajem budynku Ośrodka Zdrowia w Parchowie” ,

w sekretariacie Urzędu Gminy w Parchowie 77-124 Parchowo, ul. Krótka 2 pokój nr 29

w terminie do dnia 10 kwietnia 2009 r. (piątek) do godz. 930.

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 kwietnia o godz. 1100. Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela – Pan Zbigniew Wałdowski tel. ( 059) 8214833


Pliki do pobrania:

Gmina Parchowo ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo, tel. (059) 821 48 00, fax. (059) 821 48 01, gmina@parchowo.pl