Parchowo Herb Parchowo Logo
img
Gmina Parchowo
img22-11-2017
imgImieniny: Cecylii, Jonatana, Marka

img
img30-06-2017 r img Mieszkańcy Gminy Parchowo!

W myśl rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz. 19) wszyscy mieszkańcy zostali zobowiązani do rozszerzenia segregacji o odpady biodegradowalne.

 

Aby zmniejszyć koszty dla mieszkańców gmina zamierza ubiegać się o środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego działanie 11 na wyposażenie posesji w specjalne przydomowe kompostowniki o pojemności 700 litrów. Koszt takiego pojemnika to kwota ok. 370 zł za sztukę. Środki unijne mogą do 85% pokryć koszty zakupu kompostowników (ok. 310 zł) pozostałe 15%, zostanie sfinansowana po połowie przez gminę i przez zainteresowanych mieszkańców. Zatem koszt kompostownika dla mieszkańca wyniósłby zaledwie ok. 30 zł.

 

Wyposażenie jak największej liczby posesji w kompostowniki spowoduje ograniczenie potrzeby wyposażania posesji w zwykłe, osobne pojemniki na zbiórkę odpadów biodegradowalnych. Dzięki temu zmniejszy się kosztowny odbiór z transportem i przekazywaniem takich odpadów do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sierznie.

Jest to tym bardziej zasadne ze względu na fakt, że koszt zakupu pojemników zwykłych do zbiórki odpadów biodegradowalnych obciążać będzie w całości właścicieli posesji a wywóz i zagospodarowanie w Sierżnie wszystkich mieszkańców – poprzez opłatę śmieciową.

 

Wszystkim nam opłaca się kompostowanie – warto skorzystać z okazji.

 

Wszystkich zainteresowanych bardzo prosimy o wypełnienie załączonej deklaracji i jej zwrotne przekazanie bezpośrednio do Urzędu Gminy w Parchowie lub za pośrednictwem sołtysów, w terminie do dn. 15 lipca 2017 r.

        

Deklarację o przystąpieniu do niniejszego projektu może złożyć tylko ta sama osoba, która wcześniej złożyła deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 59-821 48 32         

 

Do pobrania:

DEKLARACJA przystąpienia do projektu wyposażenia w kompostowniki nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Parchowo

 

 

Gmina Parchowo ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo, tel. (059) 821 48 00, fax. (059) 821 48 01, gmina@parchowo.pl