Parchowo Herb Parchowo Logo
img
Gmina Parchowo
img22-11-2017
imgImieniny: Cecylii, Jonatana, Marka

img
img19-06-2017 r img OBWIESZCZENIE O PONOWNYM ROZPATRZENIU SPRAWY

W związku z otrzymaną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku (SKO.450.88.2017 z dnia 22.05.2017r.), która uchyla w całości decyzję Wójta Gminy Parchowo odmawiającą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 na terenie działki nr 68/5 obręb Nakla

zawiadamiam,

o ponownym rozpatrzeniu sprawy – wniosku P4 Sp. z o.o. Warszawa, w imieniu której działa pełnomocnik Maciej Urbanek o udzielenie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 68/5 obręb Nakla.

W związku z powyższym informuje się, że można zapoznać się z wnioskiem, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie organu przy ul. Krótkiej 2, pokój nr 25 w godzinach: - poniedziałki 8oo-16oo, wtorek-piątek 715-1415 w terminie od 19.06.2017 roku do 30.06.2017 roku.

Do pobrania oryginał obwieszczenia

Gmina Parchowo ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo, tel. (059) 821 48 00, fax. (059) 821 48 01, gmina@parchowo.pl