Parchowo Herb Parchowo Logo
img
Gmina Parchowo
img21-11-2017
imgImieniny: Janusza, Marii, Reginy

img
img20-04-2017 r img Obwieszczenie Wójta Gminy

Zgodnie z art. 104 § 1 i 2  Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 23) oraz art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2016r., poz. 778 z późn. zm.)

zawiadamiam,

 że w dniu 20.04.2017r. roku na wniosek P4 Sp. z o.o. Warszawa, w imieniu której działa pełnomocnik Maciej Urbanek została wydana decyzja odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 na terenie działki nr 68/5 obręb Nakla.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie organu przy ul. Krótkiej 2, pokój nr 25 w godzinach: - poniedziałki 8oo-16oo, wtorek-piątek 715-1415.

 

 

Gmina Parchowo ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo, tel. (059) 821 48 00, fax. (059) 821 48 01, gmina@parchowo.pl