Parchowo Herb Parchowo Logo
img
Gmina Parchowo
img21-11-2017
imgImieniny: Janusza, Marii, Reginy

img
img11-01-2017 r img OGŁOSZENIE .

Wójt Gminy Parchowo informuje, że  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Parchowo (I piętro) został wywieszony projekt listy osób spełniających przesłanki umożliwiające zawarcie z nimi umowy najmu lokali tworzących mieszkaniowy zasób Gminy Parchowo na czas nieoznaczony.

Zgodnie z § 16 ust. 4 uchwały Nr XVII.153.2016 Rady Gminy Parchowo z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Parchowo wnioskodawcy mogą składać zastrzeżenia, skargi i odwołania dotyczące ogłoszonego projektu listy do publicznej wiadomości w terminie 14 dni od daty podania listy do publicznej wiadomości tj. do dnia 26 stycznia 2017 roku.

 

.

Gmina Parchowo ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo, tel. (059) 821 48 00, fax. (059) 821 48 01, gmina@parchowo.pl