Parchowo Herb Parchowo Logo
img
Gmina Parchowo
img21-11-2017
imgImieniny: Janusza, Marii, Reginy

img
img06-12-2016 r img II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż poniższych nieruchomości

Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz.1774 ze zm.) oraz § 13 Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz.1490 ze zm.)

 Wójt Gminy Parchowo

77 – 124 Parchowo ul. Krótka 2 tel.: 0-59 82 14800,  www.bip.parchowo.pl, www.parchowo.pl

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż poniższych nieruchomości

 

L.p.

1

2

Miejsce położenia nieruchomości

Parchowo ul. Kartuska 11

Parchowo ul. Kartuska 11

Działka nr

190/9

190/9

Powierzchnia działki w m2

1.482 m2 udział 1856/10000

1.482 m2 udział 1492/10000

NR KW

SL1B/00022490/4

SL1B/00022490/4

Przeznaczenie nieruchomości

Brak planu

Brak planu

Opis nieruchomości

Lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 67,8 m2

Lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 54,5 m2

Cena wywoławcza nieruchomości w zł

60 300,00

47 400,00

Wadium w zł

9 000,00

7 000,00

Postąpienie w zł

1%*

1%*

Forma zbycia

Na własność

Na własność

Godzina rozpoczęcia przetargu

1000

1030

 

* - 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych

Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż powyższych nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym i odbył się w dniu 5 sierpnia 2016 roku w siedzibie urzędzie.

 Przetarg odbędzie się dnia  9 stycznia 2017 roku odpowiednio w godzinach podanych w tabeli w sali konferencyjnej nr 31  Urzędu Gminy w Parchowie.

Wadium należy wpłacić do dnia  4  stycznia  2017 r., w gotówce w kasie Urzędu Gminy do godz. 1300  lub przelewem na konto BS Bytów   Nr 18 9321 0001 0007 3495 2000 0030.  Wpłaty wadium należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto Gminy Parchowo nie później niż w dniu 4.01.2017r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygra przetarg od podpisania umowy w formie aktu notarialnego – wadium przepada na rzecz gminy. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Cena wylicytowana w przetargu  podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Koszty związane ze sporządzeniem i podpisaniem aktu notarialnego ponosi w całości osoba wygrywająca przetarg.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać pod nr tel. (0-59) 82 14 833 lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy ul. Krótka 2 – pokój Nr 26. Ogłoszenie zostało umieszczone stronie internetowej www.parchowo.pl, www.bip.parchowo.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Parchowie i sołectw.

Wójt Gminy Parchowo zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

 

Gmina Parchowo ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo, tel. (059) 821 48 00, fax. (059) 821 48 01, gmina@parchowo.pl