Parchowo Herb Parchowo Logo
img
Gmina Parchowo
img21-11-2017
imgImieniny: Janusza, Marii, Reginy

img
img26-09-2016 r img „Programu współpracy Gminy Parchowo z organizacjami pozarządowymi ..."

Wójt Gminy Parchowo zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Parchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie na 2017 rok”, zamieszczonego na stronie bip.parchowo.pl w zakładce organizacje pozarządowe/ konsultacje społeczne oraz na stronie www.parchowo.pl.

 

Program ten określa zakres, zasady i formy współpracy Gminy Parchowo z organizacjami pozarządowymi oraz umożliwia wspieranie realizacji zadań publicznych. W ramach konsultacji zapraszam do zapoznania się z projektem Programu, zgłaszania uwag, opinii i propozycji na formularzu uwag, stanowiącym załącznik do Programu. Opinie i uwagi należy składać do dnia 14 października b.r. przesyłając pocztą na adres: Urząd Gminy Parchowo, 77-124 Parchowo, ul. Krótka 2 lub osobiście wrzucając do skrzynki w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy.

Opinie i uwagi można także zgłosić w czasie spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 3 października 2016 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Parchowie.
W programie spotkania przewiduje się omówienie „Programu współpracy Gminy Parchowo
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie na 2017 rok”.

 

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 88.2016 Wójta Gminy Parchowo z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Parchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustaway z dnia 23 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie na rok 2017".

Gmina Parchowo ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo, tel. (059) 821 48 00, fax. (059) 821 48 01, gmina@parchowo.pl