Parchowo Herb Parchowo Logo
img
Gmina Parchowo
img19-10-2017
imgImieniny: Michaliny, Michała, Piotra

img
img29-06-2016 r img Otwarcie nowej remizy OSP oraz Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze

I N F O R M A C J A

z otwarcia nowo wybudowanej remizy OSP oraz Gminnych Zawodów Sportowo Pożarniczych Drużyn z Grup A i C z jednostek OSP, które odbyły się w dniu 19 czerwca 2016 roku w Jamnie.

 

         Impreza rozpoczęła się przemarszem zgromadzonych gości, strażaków i mieszkańców przy akompaniamencie orkiestry dętej z Zapcenia  od starej remizy na boisko wiejskie. W intencji strażaków została odprawiona Msza Św. Następnie przemaszerowano pod nową remizę gdzie wręczono odznaczenia i uroczyście otwarto nowo remizę. Tomasz Majkowski – Prezes ZOG ZOSP RP, przywitał przybyłych gości m. in. Jerzego Barzowskiego – Radnego Sejmiku Województwa Pomorskiego, Leszka Waszkiewicza – Starostę Bytowskiego, Lecha Chrostowskiego – Komendanta Powiatowego PSP w Bytowie, Stefana Pitucha – Zastępcę Komendanta Powiatowego, Andrzeja Hasulaka – Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji, Andrzeja Kurkowskiego – Przewodniczącego Rady Gminy, Andrzeja Dołębskiego - Wójta Gminy, , Delegację z partnerskiej Gminy Friesack –Niemiecy. 

      Wstęgę przecinali: Zdzisław Trebiatowski – Prezes OSP Jamno, Andrzej Kurkowski – Przewodniczący Rady Gminy, Andrzej Dołebski – Wójt Gminy i Wiesław Kinowski – Komendant Gminny OSP.

Syrenę włączył Andrzej Roda Komendant Gminny z Sulęczyna, sponsor urządzenia.

Druh Wiesław Kinowski rozpoczął zawody przedstawiając komisję sędziowską w składzie: st. asp.  Ryszard Gackowski, Maria Durawa – kadrowa PSP, asp. sztab. Stefan Pituch i Elżbieta Treder. Spikierem uroczystości i zawodów był asp. sztab. Stefan Pituch.

      Do zawodów uczestników zgłosiły wszystkie jednostki OSP Gminy Parchowo. Jednostki OSP Nakla i OSP Żukówko wystawiły dwie drużyny (kobiety i mężczyźni), Gołczewo, Parchowo, Chośnica wystawiły po jednej męskiej drużynie, a Sylczno i Jamno po jednej drużynie kobiecej.

        Podczas zawodów rozegrano po raz pierwszy konkurencję „musztra” w obu grupach A i C. Współzawodnictwo między drużynami polegało na pokonaniu sztafety sportowej i gaśniczej w jak najkrótszym czasie. Nie wystąpiły żadne awarie sprzętowe. Teren do rozgrywek zawodów był bardzo dobrze przygotowany. Zawody obserwowało około 500 osób. Zmagania przebiegały w przyjacielskiej atmosferze., przy sprzyjającej pogodzie. Sędzia zawodów z Komendy Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bytowie st. asp Ryszard Gackowski ogłosił wyniki. Komendant Powiatowy PSP w Bytowie – st. bryg. Lech Chrostowski wręczył drużynom dyplomy, Wójt Gminy- Andrzej Dołębski wspólnie z Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego i Komendantem Gminnym wręczyli puchary i statuetki oraz bony towarowe dla uczestniczących drużyn OSP.

 

Zajęte miejsca : w Grupie A (mężczyźni)

1. OSP Golczewo

2. OSP Parchowo

3. OSP Żukówko,

4. OSP Chośnica,

5. OSP Nakla.

w Grupie C (kobiety)

1.OSP Sylczno,

2. OSP Nakla,

3. OSP Żukówko

4. OSP Jamno.

 

Gmina Parchowo ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo, tel. (059) 821 48 00, fax. (059) 821 48 01, gmina@parchowo.pl