Uwaga przymrozki!

Powiększ obraz

Zjawisko/Stopień: przymrozki/1

Ważność: od godz. 7.30 dnia 11.05.2020 do godz. 7.30 dnia 12.03.2020

Przebieg: W nocy i nad ranem prognozuje się spadek temperatury do -2C, przy gruncie -4C

1 stopień zagrożenia: Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW –Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni