Jesteś tutaj:

Dzień: 28 kwietnia 2020

Projekt „Zdalna Szkoła”

Więcej o: Projekt „Zdalna Szkoła”

W dniu 24 kwiecień 2020 r. pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa  a Gminą Parchowo została podpisana umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej  w systemie kształcenia zdalnego.

Czytaj więcej „Projekt „Zdalna Szkoła””

Do góry