Rozpoczął się remont świetlicy w Chośnicy

Rozpoczął się remont świetlicy w Chośnicy w ramach operacji: „Zachowanie dziedzictwa lokalnego na terenie Gminy Parchowo poprzez remont zabytkowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Chośnica”.

Celem realizacji operacji jest Zachowanie dziedzictwa lokalnego Gminy Parchowo poprzez remont zabytkowej świetlicy wiejskiej w Chośnicy”. Wartość dofinansowania wynosi 190 890,00 zł. Realizacja operacji jest w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.