Przebudowie drogi Chośnica – Baranowo

Rozpoczął się II etap przebudowy drogi w ramach operacji: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn. „Przebudowie drogi Chośnica – Baranowo na terenie gminy Parchowo” mająca na celu „Ułatwienie dojazdu do obiektów użyteczności publicznej i dróg wyższego rzędu poprzez przebudowę drogi Chośnica – Baranowo o długości 2,734 m” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem projektu jest:  Ułatwienie dojazdu do obiektów użyteczności publicznej i dróg wyższego rzędu poprzez przebudowę drogi Chośnica- Baranowo o długości 2 734 km. Całkowita wartość projekty wynosi 3 294 831,14 zł, dofinansowanie wynosi 2 096 500,00 zł tj. 63,63%, w tym wkład własny 1 198 331,14 zł