Jesteś tutaj:

Dzień: 22 lutego 2018

OBOWIĄZEK UMIESZCZENIA TABLICZKI Z NUMEREM PORZĄDKOWYM NA POSESJI

Wójt Gminy Parchowo informuje, że właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym wynika z art. 47b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2017r. poz.2101 z późn. zm.). Niedopełnienie obowiązku wynikającego z powyższego przepisu skutkuje popełnieniem wykroczenia określonego w art. 64 Kodeksu Wykroczeń (Dz. U. z 2015r. poz.1094 z późn zm.).

Czytaj więcej „OBOWIĄZEK UMIESZCZENIA TABLICZKI Z NUMEREM PORZĄDKOWYM NA POSESJI”

Do góry