Przebudowa drogi Chośnica- Baranowo

Status: w trakcie

Data rozpoczęcia: 28.09.2016r.

Data zakończenia: 31.07.2019r.

Całkowita wartość projekty wynosi 3 294 831,14 zł, dofinansowanie wynosi 2 096 500,00 zł tj. 63,63%, w tym wkład własny 1 198 331,14 zł

Program:  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Gmina Parchowo realizuje projekt pn. Przebudowa drogi Chośnica- Baranowo na terenie gminy Parchowo.

Cel projektu: Ułatwienie dojazdu do obiektów użyteczności publicznej i dróg wyższego rzędu poprzez przebudowę drogi Chośnica- Baranowo o długości 2 734 km.